dav @dav Humain newsnet.fr hello world

Ku kalsoonow dadka oo dhan